Công Ty TNHH Phương Oanh Sao Mai (P.O.S.M)

Công Ty TNHH Phương Oanh Sao Mai (P.O.S.M)

Địa chỉ: 94A Đường 45, Phường Tân Quy, Quận 7

Website:

Giới thiệu:

Cong ty TNHH POSM 94A đường 45, Phường Tân Quy, Quận 7 Công ty TNHH Phương Oanh Sao Mai hoạt động trong lĩnh vực Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin, hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tổ chức sự kiện, khuyến mãi, quản lý kho bãi , bất độnt sản.thành lập năm 2009 Xem chi tiết.