Đăng tin tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng trên Việc Một Chạm giúp nhà tuyển dụng tiếp cận hiệu quả và nhanh chóng hơn tới các ứng viên

Xem báo giá

Đăng Banner

Đăng Banner

Các gói đăng banner của Việc Một Chạm được thiết kế hiển thị nổi bật giúp nhà tuyển dụng thu hút ứng viên, quảng bá hình ảnh và thương hiệu công ty..

Xem báo giá

Hồ Sơ Mới Xem tất cả

Nhân viên it Văn Trung Hiếu

Thỏa thuận

Chưa có kinh nghiệm

Đại học

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Hạ Trang

7-10 triệu

Chưa có kinh nghiệm

Đại học

Nhân viên bán hàng Nguyên Ha

Dưới 3 triệu

Chưa có kinh nghiệm

Trung học

nhân viên Phạm Thị Thảo

3-5 triệu

Chưa có kinh nghiệm

Trung học

Tìm việc làm Huỳnh văn hảo

Thỏa thuận

Trên 5 năm

Trung học

Sinh Viên Đang Làm Luận Văn Đặng Văn Sơn

7-10 triệu

Dưới 1 năm

Đại học

CV Lê Đình Vũ Lê Đình Vũ

20-25 triệu

Trên 5 năm

Đại học

KẾ TOÁN TRƯỞNG Nguyễn Thị Hồng Hạnh

15-20 triệu

Trên 5 năm

Đại học

Đơn Xin Việc Cao Quốc Hào

15-20 triệu

Chưa có kinh nghiệm

Trung học

tim viec lai xe nguyen the hai

7-10 triệu

3 năm

Trung học

Xem tất cả